Författarna

Om Ulrika Sedell

Ulrika driver konsultfirman Sedell & Friends och arbetar med ledarskap i flera stora organisationer. Det är hennes övertygelse att vi behöver ett mer ansvarstagande ledarskap. I en värld som blir allt mer global, med intensiv konkurrens och begränsade resurser, måste vi i alla delar av samhället ta ett större socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvar.

Varför ville du skriva en bok?
Med den här boken vill jag lyfta fram kvinnors egna berättelser om arbetsliv och ledarskap. När jag genomfört ledarskapsprogram har jag träffat fantastiskt skickliga kvinnor som inte varit synliga och jag har hört många berättelser om glastak och orättvisa spelregler som det inte talas högt om. Jag vill bidra till förändring!

Vad tar du med dig?
Det som berört mig mest är hur mycket kvinnor kämpar och tar ansvar, för barnen, verksamheten och samhället, och vilka stordåd som genomförs i vardagen – varje dag.

Om Lena Gustafsson

Lena är medgrundare till Styrelsebalans vars syfte är att öka balansen mellan kvinnor och män i ledningar och styrelser och driver affärsnätverket Good relations. Hennes drivkraft bygger på kunskap, nyfikenhet, innovation och viljan att jobba cross over, alltid med vetenskaplig grund

Varför valde du att skriva den här boken?
Det behövs fler kvinnliga förebilder och jag blev glatt överraskad av att vi fick så snabb respons när vi frågade kvinnor om de ville vara med i boken. Det var precis som om det redan fanns färdiga historier som ville komma ut. Det var dags att berätta! Min nyfikenhet kretsade kring hur kvinnor upplever glastak och hur de hittat sätt att runda dem – alltså inte om glastak finns, utan hur de rundas rent praktiskt.

Vad tar du med dig?
När det gäller arbetslivet är det först nu som relationskunskap blivit viktigt. Man brukar säga ”there are no emotions in business”, men i affärer där mycket står på spel kan känslorna pendla rejält. Det kan vara avgörande att vara klar i knoppen och ha koll på tanke, känsla och beteende när du leder en verksamhet.FKontaktuppgifter:

Kontakt:

Lena Gustafsson:
lena@goodrelations.se
070-766 65 16
Twitter: @goodieseveryday

Ulrika Sedell:
 070-2251010
Twitter: @ulrikasedell
 Följ båda författarna på Twitter:
@bortomglastaket